Parlamentarny Zespół Strażaków ma już 30 lat!

Jubileusz Zespołu Strażaków

 
Galeria

Parlamentarny Zespół Strażaków ma już 30 lat!

W Sejm Rzeczypospolitej Polskiej trwa uroczysta Konferencja Parlamentarnego Zespołu Strażaków z okazji Jubileuszu 30-lecia Zespołu.

Poseł Joanna Borowiak jest dumna z tego, że ma swój skromny udział w pracach Parlamentarnego Zespołu Strażaków – pracuje w Zespole już drugą kadencję, wspierając PSP i OSP.

Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Jubileusz w OSP Smólnik

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Podczas jubileuszu 95-lecia działalności Jednostki OSP w Smólniku nastąpiło przekazanie nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie dziękuje naszym Strażakom, że są zawsze we właściwym miejscu, o właściwej porze i z narażeniem własnego życia, ratują mienie i życie drugiego człowieka: – Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!
 

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Świątecznie u Strażaków w Grucie i Boguszewie

Wspieramy OSP w Regionie

 
Galeria

Świątecznie u Strażaków w Grucie i Boguszewie

Pozyskanie wozu bojowego to ogromne wydarzenie dla każdej Jednostki OSP – swoje święto w minionym tygodniu miały Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Gruta – OSP Gruta i OSP Boguszewo.

Dzięki połączonym staraniom samorządu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, wozy strażackie trafiły do Druhów Ochotników. Podczas uroczystości przekazania pojazdów Poseł Joannę Borowiak reprezentowała radna sejmiku kujawsko-pomorskiego Małgorzata Taranowicz, która przekazała od Pani Poseł listy i okolicznościowe dyplomy z gratulacjami.

– Cieszę się, że jako poseł pracujący dwie kadencje w parlamentarnym zespole strażaków i druhna OSP, mogę wspierać Ochotnicze Jednostki w naszym Regionie. Serdecznie gratuluję i życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów! – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.