Jubileusz 75. urodzin ks. Prałata Zbigniewa Szygendy

Jubileusz ks. Prałata Zbigniewa Szygendy

 
Galeria

Jubileusz 75. urodzin ks. Prałata Zbigniewa Szygendy połączony z wręczeniem odznaczenia Solidarności

Poseł Joanna Borowiak złożyła podziękowania Kapelanowi NSZZ Solidarność oraz wręczyła odznaczenie “Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. W uroczystości uczestniczyła wspólnie z pierwszym zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej Bogdanem Biś oraz przewodniczącymi Zarządu Regionu Tomaszem Jeziorkiem i Januszem Dębczyńskim.

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Jubileuszu OSP w Żabieńcu

 
Galeria

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Druhny i Druhowie OSP w Żabieńcu otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dzięki współfinansowaniu MSWiA, WFOŚiGW oraz samorządu gminy. To piękny i najlepszy prezent z okazji Jubileuszu 95-lecia Jednostki. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Strażakom za pełnioną misję “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oraz pogratulowała nowego wozu, życząc tyle samo powrotów, co wyjazdów. Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku świętował Jubileusz 400 lat istnienia

Jubileusz 400-lecia

 
Galeria

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku świętował Jubileusz 400 lat istnienia

Przez 400 lat włocławscy Rzemieślnicy wpisali się złotymi zgłoskami w historię oraz krajobraz społeczno-gospodarczy naszego miasta i regionu. Poseł Joanna Borowiak złożyła życzenia wszystkiego najlepszego i kolejnych owocnych lat działalności na rzecz włocławskiego Rzemiosła i lokalnej społeczności.

Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej w Choceniu

Jubileusz SP w Choceniu

 
Galeria

Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej w Choceniu

“Z szacunkiem dla przeszłości i z myślą o przyszłości”. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu świętuje jubileusz 90-lecia. Poseł Joanna Borowiak złożyła gratulacje społeczności szkolnej i życzyła kolejnych wspaniałych rocznic. Podziękowała również Dyrekcji i Nauczycielom za edukację młodych pokoleń Polaków oraz wychowanie Ich do wartości i miłości Ojczyzny.