14 emerytura przyjęta

14 emerytura dla emerytów i rencistów

 
Galeria

14 emerytura przyjęta!

Poseł Joanna Borowiak informuje o bardzo dobrej wiadomości dla Seniorów. Wczoraj w Sejmie została przyjęta ustawa o kolejnym w tym roku dodatkowym świadczeniu 14 emerytura dla emerytów i rencistów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmie RP dla Nauczycieli

Zmiana ustawy Karta Nauczyciela

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmie RP dla Nauczycieli

Poseł Joanna Borowiak jest w Sejmie w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, gdzie trwają prace nad poselskim projektem ustawy gwarantującej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. Nasi posłowie dbają tym samym o podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

Rząd PiS docenia rolę OSP w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli

Rząd PiS docenia rolę OSP

 

Rząd PiS docenia rolę OSP w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli

Polskie Ochotnicze Straże Pożarne to unikatowa w świecie formacja. Druhowie Ochotnicy niosą pomoc mieszkańcom naszych lokalnych społeczności z narażeniem własnego zdrowia i życia. Rząd PiS docenia rolę OSP w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli, dlatego wspiera i dofinansowuje ich działalność. Ogromną rolę odgrywa dofinansowanie przez MSWiA zakupu wozów ratowniczo gaśniczych. Dzięki rządowemu wsparciu w latach 2016-2022 do Jednostek OSP trafiło blisko 3000 pojazdów ratowniczo – gaśniczych. O wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych Poseł Joanna Borowiak pytała Ministra Macieja Wąsika w Sejmie RP.