W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

W Sejmie RP

 
Galeria

W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak uczestniczy w połączonych komisjach Polityki Senioralnej oraz Zdrowia, które pracują nad projektem Prezydenta RP o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt ma na celu zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej Seniorom w wieku 75 plus.

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela

W Sejmie RP

 
Galeria

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela

Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nad nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela.

– Realizujemy postulaty dużej grupy nauczycieli, której rząd Platformy i PSL odebrał prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę. Przywracamy tę możliwość! – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.
 

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela

Połączone komisje pracują nad autorską ustawą o emeryturach pomostowych

W Sejmie RP

 
Galeria

Połączone komisje pracują nad autorską ustawą o emeryturach pomostowych

Poseł Joanna Borowiak pracuje w połączonych komisjach Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny nad ustawą autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości o emeryturach pomostowych. W ten sposób PiS realizuje umowę zawartą z Solidarnością wprowadzając dobre rozwiązania dla pracowników i pracodawców.
 

Połączone komisje pracują nad autorską ustawą o emeryturach pomostowych