W Sejmie RP

 

Pytania poselskie w sprawie pomocy w zakresie zdalnego nauczania

Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska oraz Mariusz Trepka złożyli w dniu dzisiejszym pytania w sprawie skali i form pomocy w zakresie zdalnego nauczania udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji jednostkom samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19.

W realizacji edukacji zdalnej Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęły działania wspomagające szkoły i samorządy. 186 mln zł w ramach projektu #ZdalnaSzkoła i 180 mln zł z projektu #ZdalnaSzkołaPlus na co najmniej 120 000 komputerów. Poseł Joanna Borowiak dziękuje Ministrowi Markowi Zagórskiemu za przedstawioną informację, za szybkie i dobre decyzje o wsparciu samorządów i szkół.


W Sejmie RP

 

Pytania poselskie w sprawie działań podjętych przez żołnierzy WOT w czasie epidemii koronawirusa

Wojska Obrony Terytorialnej doskonale zdają egzamin w wielu sytuacjach zagrożeń – także epidemii koronawirusa. Żołnierze WOT w najtrudniejszym czasie nieśli pomoc seniorom, wspierali medyków i osoby objęte kwarantanną. Poseł Joanna Borowiak wraz z Poseł Barbarą Bartuś i Poseł Lidią Burzyńską pytały Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o działania WOT w czasie epidemii i o plany dotyczące przyszłości formacji. Poseł Borowiak podziękowała za godną uznania postawę determinacji w działaniu i bezinteresownej pomocy potrzebującym.Kolejny pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

W Sejmie

 
Galeria

Kolejny pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Bardzo pracowity dzień w Sejmie, posiedzenia połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Przyjęliśmy informację Ministra Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz sprawnie rozpatrzyliśmy poprawki Senatu do Prezydenckiego Bonu Turystycznego.