Wideo

Wypowiedź Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RPOświadczenie Poseł Joanny Borowiak w Sejmie ws. nowych inwestycji we Włocławku i regionie

Poseł Joanna Borowiak podziękowała Rządowi Prawa i Sprawiedliwości za podjęte dwie ważne dla naszego regionu decyzje, na które czekaliśmy przez lata: wpisanie włocławskiego dworca do Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 oraz decyzję o budowie stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie.

Poseł Joanna Borowiak, jako rodowita włocławianka, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali jej działania prowadzące do realizacji tych kluczowych dla Włocławka i regionu inwestycji. W szczególny sposób podziękowała za wsparcie Posłowi do PE Panu Kosmie Złotowskiemu.

Poseł Joanna Borowiak:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu mieszkańców Włocławka i byłego województwa włocławskiego pragnę serdecznie podziękować rządowi Prawa i Sprawiedliwości, rządowi dobrej zmiany za dwie ważne decyzje dotyczące inwestycji, na które czekaliśmy przez wiele lat, podjęte w ostatnim czasie.

Pierwsza z nich to wpisanie do “Programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023” dworca kolejowego we Włocławku. Podziękowania kieruję pod adresem ministra infrastruktury i budownictwa pana Andrzeja Adamczyka oraz prezesa PKP pana Krzysztofa Mamińskiego, którzy 26 października br. poinformowali o uzupełnieniu “Programu inwestycji dworcowych”, obejmującego blisko 200 obiektów i zapewniającego im finansowanie. Na modernizację obiektu włocławianie, podróżni i użytkownicy dworca czekali długie lata.

Druga dobra wiadomość to decyzja o budowie stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie, który – po 47 latach samodzielnego funkcjonowania zapory wodnej we Włocławku – zapewni wreszcie mojemu regionowi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i energetyczne, podniesie walory turystyczne i zapewni poszukiwane miejsca pracy. Stopień wodny we Włocławku stanowi istotną infrastrukturę przeciwpowodziową w skali kraju, a jego konstrukcja od początku zakładała powstanie dalszych stopni wodnych w ramach kaskady dolnej Wisły.

W porozumieniu zawartym 1 grudnia br. pomiędzy ministrem środowiska, ministrem energii oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej czytamy: Planowana budowa stopnia wodnego Siarzewo jest najbardziej zaawansowanym przedsięwzięciem w ramach kaskady dolnej Wisły, którego realizacja spowodowałaby wyeliminowanie krytycznego ryzyka katastrofy mogącej wynikać z uszkodzenia stopnia wodnego we Włocławku. Mając na uwadze powyższe, rząd Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikuje budowę stopnia wodnego Siarzewo jako priorytetowe przedsięwzięcie wodne w skali kraju, które powinno zostać zrealizowane w ramach zadań publicznych państwa, i to nie później niż w terminie do końca 2025 r.

To, co dla innych rządzących było niemożliwe przez lata, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości okazało się możliwe. Cieszę się, że także moje pisma, interpelacje, rozmowy prowadzone z ministrami infrastruktury i budownictwa, środowiska, energii oraz gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej i współorganizowane konferencje okazały się potrzebne i skuteczne.

Jako rodowita włocławianka bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali działania prowadzące do podjęcia decyzji o realizacji tych kluczowych dla mojego miasta i regionu inwestycji. W szczególny sposób za działania na rzecz regionu pragnę podziękować posłowi do Parlamentu Europejskiego panu Kosmie Złotowskiemu. Dziękuję bardzo.

 

 

Źródło: Video Sejm