Obchody 36. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

 
Galeria

Obchody 36. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Solidarność pamięta o swoim Kapelanie i Patronie. W dniu oficjalnych obchodów, w przeddzień męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Poseł Joanna Borowiak razem z Januszem Dębczyńskim i Sławomirem Szablewskim złożyli kwiaty i zapalili znicze na włocławskiej zaporze.

Konferencja PGW Wody Polskie we Włocławku

Potencjał Dolnej Wisły

 
Galeria

Konferencja PGW Wody Polskie we Włocławku

“Potencjał Dolnej Wisły” – pod takim hasłem we Włocławku odbyła się Konferencja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z okazji Jubileuszu 50-lecia Stopnia Wodnego we Włocławku i 85-lecia czasopisma “Gospodarka Wodna”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w uroczystości, podczas której kluczowe miejsce zajęła dyskusja nad budową stopnia wodnego w Siarzewie, jako elementu niezbędnej Kaskady Dolnej Wisły. Decyzja została podjęta w 2017 r. i jest sukcesywnie realizowana. Zakończenie zaplanowano na 2028 r.

Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Nowy stopień wodny

 
Wideo

Poseł Joanna Borowiak pyta o zaawansowanie prac ws. stopnia wodnego w Siarzewie

Posłowie PSL zainteresowali się w Sejmie zagrożeniem suszą. Mają nadzieję, na krótką pamięć rolników, ale polscy rolnicy dobrze pamiętają 450 mln wsparcia suszowego od rządu PO-PSL i przekazane dwukrotnie ponad 2 miliardy zł rekompensat od rządu PiS. Doceniają też ponad 10 mld zł na programy przeciwdziałania suszy (Stop Suszy, Program Rozwoju Retencji) i z nadzieją patrzą na planowane rozwiązania hydrologiczne, dlatego w informacji bieżącej Poseł Joanna Borowiak pytała, na jakim etapie jest obecnie inwestycja budowy stopnia wodnego w Siarzewie – strategiczna dla racjonalnego gospodarowania wodą oraz utrzymania bilansu wodnego w okresach bez opadów w naszym Regionie.