Galeria

Promesy na nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP

Promesy na nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP z województwa kujawsko-pomorskiego rozdane! To aż 31 nowych samochodów. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje Druhnom i Druhom i dziękuje za codziennie pełnienie misji “Bogu na chwałę ludziom na pożytek”!

Podczas uroczystego przekazania promes Poseł Joanna Borowiak odczytała list skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.


Promesy na nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP