W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

W Sejmie RP

 
Galeria

W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak uczestniczy w połączonych komisjach Polityki Senioralnej oraz Zdrowia, które pracują nad projektem Prezydenta RP o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt ma na celu zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej Seniorom w wieku 75 plus.

Program Opieka 75Plus

Rusza kolejna edycja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”

Poseł Joanna Borowiak informuje, że do końca stycznia gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe na rok 2022 w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka 75 plus” na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. W ubiegłym roku pomocą dzięki programowi objęto łącznie ponad 113 tys. osób.

Szczegóły znajdują się na stronie Serwisu RP.

Rusza kolejna edycja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka 75 Plus