Świątecznie u Strażaków w Grucie i Boguszewie

Wspieramy OSP w Regionie

 
Galeria

Świątecznie u Strażaków w Grucie i Boguszewie

Pozyskanie wozu bojowego to ogromne wydarzenie dla każdej Jednostki OSP – swoje święto w minionym tygodniu miały Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Gruta – OSP Gruta i OSP Boguszewo.

Dzięki połączonym staraniom samorządu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, wozy strażackie trafiły do Druhów Ochotników. Podczas uroczystości przekazania pojazdów Poseł Joannę Borowiak reprezentowała radna sejmiku kujawsko-pomorskiego Małgorzata Taranowicz, która przekazała od Pani Poseł listy i okolicznościowe dyplomy z gratulacjami.

– Cieszę się, że jako poseł pracujący dwie kadencje w parlamentarnym zespole strażaków i druhna OSP, mogę wspierać Ochotnicze Jednostki w naszym Regionie. Serdecznie gratuluję i życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów! – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.