Nowe inwestycje z programu Polski Ład w gminie Gruta

Nowe inwestycje w Regionie

 
Galeria

Nowe inwestycje z programu Polski Ład w gminie Gruta

Dzięki wsparciu rządowego Programu Polski Ład mieszkańcy gminy Gruta mogą cieszyć się z wyremontowanego i zmodernizowanego Ośrodka Zdrowia oraz kluczowej inwestycji – nowoczesnej stacji uzdatniania wody i gminnej sieci wodociągowej w Mełnie. Mieszkańcy będą mogli także korzystać z komfortowej i bezpiecznej drogi Wiktorowo – Plemięta.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje samorządowi gminy oraz mieszkańcom oraz cieszy się, że może wspierać gminę Gruta w działaniach na rzecz rozwoju.
 

Nowe inwestycje z programu Polski Ład w gminie Gruta

Świątecznie u Strażaków w Grucie i Boguszewie

Wspieramy OSP w Regionie

 
Galeria

Świątecznie u Strażaków w Grucie i Boguszewie

Pozyskanie wozu bojowego to ogromne wydarzenie dla każdej Jednostki OSP – swoje święto w minionym tygodniu miały Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Gruta – OSP Gruta i OSP Boguszewo.

Dzięki połączonym staraniom samorządu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, wozy strażackie trafiły do Druhów Ochotników. Podczas uroczystości przekazania pojazdów Poseł Joannę Borowiak reprezentowała radna sejmiku kujawsko-pomorskiego Małgorzata Taranowicz, która przekazała od Pani Poseł listy i okolicznościowe dyplomy z gratulacjami.

– Cieszę się, że jako poseł pracujący dwie kadencje w parlamentarnym zespole strażaków i druhna OSP, mogę wspierać Ochotnicze Jednostki w naszym Regionie. Serdecznie gratuluję i życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów! – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.

Kolejne inwestycje drogowe z dofinansowaniem Funduszu Polski Ład

Nowe inwestycje w regionie

 
Galeria

Kolejne inwestycje drogowe z dofinansowaniem Funduszu “Polski Ład”

Ważne wydarzenia dla mieszkańców naszego Regionu – kolejne inwestycje z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg “Polski Ład”. W gminie Gruta podpisano umowy na przebudowę dróg: Kitnowo, Wiktorowo, Okonin, Gruta a w powiecie włocławskim otwarto przebudowaną drogę Modlibórz- Kłóbka- Chodecz etap II.

Z uwagi na inne obowiązki poselskie Poseł Joanna Borowiak nie mogła wziąć udziału w tych wydarzeniach. Przekazuje gratulacje i wyrazy zadowolenia, z faktu że może wspierać samorządy w realizacji inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców i służących poprawie bezpieczeństwa na drogach.