Remont szkoły w Paniewie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Remont szkoły w Paniewie zakończony

 
Galeria

Remont szkoły w Paniewie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych zakończony

Szkoła Podstawowa w Paniewie w gminie Topólka po remoncie i modernizacji otworzyła dziś swoje podwoje dla uczniów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teraz to nowoczesna i świetnie wyposażona placówka. Poseł Joanna Borowiak gratuluje dyrekcji, gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom.

– Razem z Państwem dzielę, a tak naprawdę mnożę ogromną radość. Taka szkoła to mocny fundament wartości dla uczniów na dorosłe życie. Wszystkiego co najlepsze – wielu sukcesów na niwie pedagogicznej, wychowawczej i osobistej – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.

Uroczystość otwarcia drogi powiatowej w Łówkowicach wyremontowanej z RFIL

Nowa droga w gminie Bądkowo

 
Galeria

Uroczystość otwarcia drogi powiatowej w Łówkowicach wyremontowanej z RFIL

Dziś miał miejsce odbiór drogi powiatowej nr 2621C Nieszawa – Ujma Duża w miejscowości Łówkowice, gm. Bądkowo, etap I. Remont został całkowicie sfinansowany ze środków RFIL oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 1 976 628,91 zł. W imieniu Poseł Joanny Borowiak w uroczystości udział wzięła dyrektor biura Irena Vuković-Kwiatkowska. Poseł Joanna Borowiak złożyła gratulacje włodarzom gminy Bądkowo oraz powiatu aleksandrowskiego, a mieszkańcom życzyła bezpiecznego użytkowania!

Uroczystości patriotyczne w Bądkowie

Uroczystości w Bądkowie

 
Galeria

Uroczystości patriotyczne w Bądkowie

W Bądkowo dziś piękna uroczystość. Młodzież z ZSP przygotowała pod opieką swoich nauczycieli spektakl patriotyczny. Widownia nie kryła wzruszeń i łez, a na koniec zgotowała owacje na stojąco! Uroczystość zwieńczyła trzy inwestycje: modernizacji gminnego stadionu, modernizacji GOK i zakończenie programu senioralnego “Aktywni Bądkowianie”!

Gratulacje młodym artystom, ale także Panu Wójtowi Ryszardowi Stępkowskiemu rozwoju gminy poprzez inwestycje na rzecz wszystkich mieszkańców, w imieniu Poseł Joanny Borowiak złożyła dyrektor Biura Poselskiego dr inż. Irena Vuković-Kwiatkowska.