Galeria

Obchody Dnia Strażaka w powiecie lipnowskim

Dzień Strażaka w powiecie lipnowskim był okazją do złożenia podziękowań oraz gratulacji za codziennie pełnioną służbę i misję Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Podczas uroczystości Poseł Joanna Borowiak odczytała list skierowany do strażaków i druhów przez Ministra Macieja Wąsika.

– Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym, nagrodzonym i awansowanym! Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana! – Joanna Borowiak.


Obchody Dnia Strażaka w powiecie lipnowskim