Uroczysty Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

 
Galeria

Uroczysty Dzień Strażaka Powiatu Lipnowskiego

Do Strażaków PSP i Druhów OSP popłynęły podziękowania za ofiarną służbę, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Życzenia w liście do Funkcjonariuszy Państwowa Straż Pożarna i Druhów Ochotników Powiat Lipnowski skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, dziękując za niezwykłe poświęcenie, odwagę i nieustanną gotowość do walki o ludzkie życie i mienie.

Wiele udało się przez ostatnie lata zrobić dla poprawy funkcjonowania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych – wyposażenie w nowoczesny sprzęt, podjęcie ustawy modernizacyjnej, uchwalenie oczekiwanej ustawy o OSP wprowadzającej dodatek emerytalny dla druhów z 25-letnim stażem, porządkującej relacje na linii gmina – OSP oraz zrównującej uprawnienia druhów z funkcjonariuszami publicznymi – wymienia Poseł Joanna Borowiak.

– Drodzy Strażacy i Druhowie, przyjmijcie życzenia osobistej satysfakcji z pełnionej służby – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech nic nie ugasi ludzkiej wdzięczności za Waszą służbę!

Wsparcia dla Ratowników WOPR z województwa kujawsko-pomorskiego

Wsparcia dla Ratowników z Regionu

 

Wsparcia dla Ratowników WOPR z województwa kujawsko-pomorskiego

430 tys. zł rządowego wsparcia na 2022 r. dla Ratowników z województwa kujawsko-pomorskiego – to dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą.

Wśród beneficjentów są:
– Włocławskie WOPR – 67 tys. zł
– Lipnowskie WOPR – 48 tys. zł
– WOPR Zarząd Rejonowy w Toruniu – 57 tys. zł
– WOPR w Chełmnie – 12 tys. zł

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje!

 

Wsparcia dla Ratowników WOPR z województwa kujawsko-pomorskiego

Podniośle i patriotycznie w całym Regionie

Patriotyczne uroczystości w Regionie

 
Galeria

Podniośle i patriotycznie w całym Regionie

Podniośle i patriotycznie było w naszym Regionie w Dzień Flagi i 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poseł Joanna Borowiak dziękuje wszystkim, którzy reprezentowali ją podczas uroczystości.

Podniośle i patriotycznie w całym Regionie