Wyjątkowy dzień dla OSP w Machnaczu

Nowy wóz dla OSP

 
Galeria

Wyjątkowy dzień dla OSP w Machnaczu

Druhny i Druhowie z OSP w Machnaczu już oficjalnie cieszą się z nowego wozu strażackiego – wymarzonego i wyjątkowego w swojej klasie. To kolejny przykład dobrej współpracy samorządowo-rządowej. Wóz został zakupiony dzięki współfinansowaniu ze środków Brześcia Kujawskiego i MSWiA. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje!

Poseł Joanna Borowiak, jako poseł i druhna OSP cieszy się, że może wspierać Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie.

Promesy na nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP

Promesy dla OSP

 
Galeria

Promesy na nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP

Promesy na nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP z województwa kujawsko-pomorskiego rozdane! To aż 31 nowych samochodów. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje Druhnom i Druhom i dziękuje za codziennie pełnienie misji “Bogu na chwałę ludziom na pożytek”!

Podczas uroczystego przekazania promes Poseł Joanna Borowiak odczytała list skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.