Obrady Parlamentarnego Zespołu Strażaków z udziałem Komendanta Głównego PSP

Parlamentarny Zespół Strażaków

 
Galeria

Obrady Parlamentarnego Zespołu Strażaków z udziałem Komendanta Głównego PSP

W dniu dzisiejszym obradował Parlamentarny Zespół Strażaków z udziałem Ministra Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Omawiano rządowy projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Poseł Joanna Borowiak podkreśla, iż jest to bardzo oczekiwane przez Druhów – Ochotników rozwiązanie mające na celu docenienie Ich służby w ratowaniu życia i mienia mieszkańców lokalnych społeczności – “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Projekt został szeroko przekonsultowany ze Strażakami OSP w całym kraju.

Pytanie w sprawie realizacji rządowego wsparcia dla OSP

Rządowe wsparcie dla OSP

 

Pytanie w sprawie realizacji rządowego wsparcia dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to ważne ogniwo ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa społeczności, w których funkcjonują. Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia ich ogromną rolę dofinansowując wyposażenie i wyszkolenie Jednostek OSP. Najlepiej świadczą o tym liczby. W 2014 r. na wsparcie OSP przeznaczono 14 mln zł – w 2020 łączne finansowanie to 381 mln zł. W latach 2016-2020 dofinansowano zakup 2290 samochodów ratowniczo – gaśniczych, podczas gdy w ciągu 15 wcześniejszych lat było to 2000 pojazdów. Wprowadziliśmy ustawę modernizacyjną i przygotowaliśmy ustawę o OSP – oczekiwaną przez lata i szeroko przekonsultowaną z Druhami Ochotnikami.

Poseł Joanna Borowiak zaprasza do obejrzenia i wysłuchania pytania w sprawach bieżących, na które odpowiadał Minister MSWiA Maciej Wąsik.
Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

W Sejmie RP

 

Pytanie w sprawie zaangażowania strażaków w walkę z pandemią koronawirusa

15 kwietnia w pytaniu bieżącym kierowanym do pana Ministra Macieja Wąsika, pani Poseł Joanna Borowiak pytała o zaangażowanie Strażaków PSP i Druhów OSP w walkę z pandemią koronawirusa, w tym wsparcie służb medycznych. Ogromne wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich druhów za ich ofiarną służbę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy – szczególnie w tak trudnym czasie.