Nowy wóz dla Jednostki OSP w Kikole

Wspieramy OSP!

 
Galeria

Nowy wóz dla Jednostki OSP w Kikole

Od dziś Druhowie z OSP w Kikole mogą cieszyć się z nowego wozu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dzięki montażowi finansowemu samorządowo-rządowemu, z dofinansowaniem 500 tys. zł z budżetu państwa.

Poseł Joanna Borowiak gratuluje jednostce i mieszkańcom Gminy Kikół a Strażakom-Ochotnikom życzy tyle samo powrotów, co wyjazdów! Podczas uroczystości przekazania i poświęcenia wozu Poseł reprezentował radny powiatu lipnowskiego Jacek Zająkała.
 

Nowy wóz dla Jednostki OSP w Kikole

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki OSP w Nakonowie Starym

 
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Podczas uroczystości przekazania i poświęcenia wozu Poseł Joanna Borowiak odczytała list, który do Druhów skierował Minister Mariusz Kamiński. Poseł gratuluje Strażakom i życzy tyle samo powrotów, co wyjazdów – niech św. Florian ma Was w swojej opiece!Wsparcie dla OSP w Regionie z Funduszu Ochrony Środowiska

Wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska

 
Galeria

Wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska dla OSP w Regionie

1.600.000 zł trafi do 118 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Druhowie z naszego Regionu odebrali dziś promesy podczas uroczystości w Wąbrzeźnie. Poseł Joanna Borowiak złożyła serdeczne gratulacje Beneficjentom.