33 Jednostki OSP w naszym regionie otrzymały vouchery

Kolejne vouchery dla OSP

 
Galeria

33 Jednostki OSP w naszym regionie otrzymały vouchery

Kolejne 33 Jednostki OSP w naszym regionie otrzymały vouchery na ponad 800 tys. zł wsparcia z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wsparcie rządowe dla Strażaków Ochotników w woj. Kujawsko – Pomorskim w 2020 r. to 20 milionów zł. Poseł Joanna Borowiak złożyła gratulacje dla Druhów i wyrazy uznania dla wyróżnionych i odznaczonych Funkcjonariuszy i Pracowników PSP.

Uroczystość wręczenia voucherów dla OSP z regionu

Vouchery dla OSP

 
Galeria

Uroczystość wręczenia voucherów dla OSP z regionu

Druhowie OSP z naszego regionu otrzymali dziś vouchery na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (1,5 mln zł). Wsparcie pochodzi z Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych i programu EKO-Strażak 2020 WFOŚiGW. Druhowie z Gołębina otrzymali piękny wóz ratowniczo-gaśniczy, a 20 Strażaków PSP zostało uhonorowanych odznaką “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Poseł Joanna Borowiak wyraziła zadowolenie z kolejnego rekordowego wsparcia rządowego dla Rycerzy Floriana – 22 mln. zł dla Strażaków PSP i 18 mln. zł dla Druhów OSP w woj. Kujawsko-Pomorskim.

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Jubileuszu OSP w Żabieńcu

 
Galeria

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Druhny i Druhowie OSP w Żabieńcu otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dzięki współfinansowaniu MSWiA, WFOŚiGW oraz samorządu gminy. To piękny i najlepszy prezent z okazji Jubileuszu 95-lecia Jednostki. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Strażakom za pełnioną misję “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oraz pogratulowała nowego wozu, życząc tyle samo powrotów, co wyjazdów. Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!